Ile wyniosą nowe rządowe dopłaty do elektryków?

Ile wyniosą nowe rządowe dopłaty do elektryków?

Samochody elektryczne
Samochody elektryczne Źródło: Volkswagen, IBRM Samar
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przygotował program nowych dotacji do zakupu samochodów elektrycznych „Mój elektryk”. Jakie są jego szczegóły?

O sprawie obszernie pisze IBRM Samar, który wysłał do resortu klimatu pytania dotyczące programu „Mój elektryk”. Jak odpowiedział resort program „przewiduje możliwość dofinansowania przedsięwzięć polegających na zakupie/leasingu nowych pojazdów zeroemisyjnych kategorii M1, M2, M3, N1, L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e wykorzystujących do napędu wyłącznie energię elektryczną akumulowaną przez podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania lub energię elektryczną wytworzoną z wodoru w zainstalowanych w nim ogniwach paliwowych. Program obejmie także pojazdy wyposażone w silnik, którego cykl pracy nie prowadzi do emisji gazów cieplarnianych lub innych substancji objętych systemem zarządzania emisjami gazów cieplarnianych, o którym mowa w ustawie z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji”.

Jak pisze Instytut legislatorzy zakładają, że dofinansowanie zakupu samochodów udzielane będzie przez NFOŚiGW w formie dotacji, a w przypadku leasingu – w formie subwencji „ze środków udostępnionych bankom z przeznaczeniem na dopłatę do opłat ustalanych w umowach leasingu w rozumieniu art. 411 ust. 1 pkt 2 lit. e ustawy Prawo ochrony środowiska”.

Dla kogo dopłaty?

„Program będzie skierowany do szerokiej grupy beneficjentów: osób fizycznych, jednostek sektora finansów publicznych, instytutów badawczych, przedsiębiorców, stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni, rolników indywidualnych, kościołów i innych związków wyznaniowych oraz ich osób prawnych. Realizacja programu przewidziana jest na lata 2021-2026” – czytamy w piśmie od resortu klimatu.

Ogłoszenie naboru wniosków ma nastąpić po uzyskaniu od Komisji Europejskiej potwierdzenia zgodności z unijnymi zasadami pomocy publicznej. Sposób składania i rozpatrywania wniosków ma zostać określony w dokumentach naboru, które zamieszczone będą na stronie internetowej NFOŚiGW oraz stronach internetowych banków.

Kwoty dopłat na razie tajne

Ministerstwo Klimatu na razie nie ujawniło kluczowych szczegółów finansowych dotyczących programu „Mój Elektryk”. Trzeba poczekać na informacje dotyczące m.in. przeznaczonej na ten cel puli środków, wielkości dopłaty na jedno auto czy ceny samochodu uprawniającej do złożenia wniosku o dofinansowanie zakupu lub wyleasingowania pojazdu.

Czytaj też:
Wiadomo już, kiedy auta spalinowe staną się droższe od elektryków

Źródło: IBRM Samar
 0

Czytaj także