Europa dwóch prędkości. Nierównomierny rozwój aż kole w oczy

Europa dwóch prędkości. Nierównomierny rozwój aż kole w oczy

Superładowarka Tesli
Superładowarka Tesli Źródło: Shutterstock / Jonathan Weiss
Bardzo nierównomierny rozwój punktów ładowania samochodów elektrycznych w Unii Europejskiej pokazuje najnowsza analiza danych przeprowadzona przez Europejskie Stowarzyszenie Producentów Samochodów (ACEA).

O sprawie obszernie donosi Instytut Badania Rynku Motoryzacyjnego Samar. Jak czytamy, według wyliczeń Stowarzyszenia 70 proc. wszystkich stacji ładowania w Unii Europejskiej jest zlokalizowana w trzech krajach Europy Zachodniej: Holandii (66 665), Francji (45 751) i Niemczech (44 538, a razem kraje te obejmują tylko 23 proc. całkowitej powierzchni UE. Natomiast pozostałe 30 proc. infrastruktury ładowania jest rozproszone na 77 proc. terytorium regionu. Przykład? Rumunia, która jest około sześć razy większa niż Holandia, ma tylko 493 punkty ładowania, czyli 0,2 proc. całości UE.

Trzy kraje dominują

Rozbudowa infrastruktury według podwójnych standardów pokrywa się z linią podziału między bogatszymi państwami Europy Zachodniej, a krajami o niższym PKB w Europie Wschodniej, Środkowej i Południowej. Kraje o dużej powierzchni, ale niższym PKB, takie jak Polska (0,8 proc. ładowarek w UE) i Hiszpania (3,3 proc.), pozostają w tyle za krajami o najlepiej rozwiniętej infrastrukturze ładowania. Duża przepaść dzieli też np. zajmujące trzecią pozycję Niemcy (19,9 proc. wszystkich punktów ładowania w UE), od plasujących się na czwartym miejscu Włoch (5,8 proc.).

Europa musi działać

Za dwa tygodnie Komisja Europejska ma zająć się przeglądem dyrektywy w sprawie stacji paliw alternatywnych, ACEA wezwała do ustanowienia wiążących celów w tej dziedzinie dla każdego z państw UE. Zarówno dla ładowarek EV, jak również dla stacji wodorowych. Jak podkreślają eksperci Stowarzyszenia, bez zdecydowanych, szybkich działań będzie mało prawdopodobne, aby w nadchodzących latach sytuacja znacząco się poprawiła.

Według obliczeń Komisji Europejskiej, dalszy spadek emisji CO2 z samochodów o 50 proc. w 2030 r. wymagałby około 6 milionów publicznie dostępnych punktów ładowania. Tymczasem obecnie dostępnych jest mniej niż 225 tysięcy, co i tak oznacza aż 27-krotny wzrost w ciągu mniej niż dekady.

Top 5. Kraje z największą liczbą ładowarek: w UE

 • Holandia (66 665)
 • Francja (45 751)
 • Niemcy (44 538)
 • Włochy (13 073)
 • Szwecja (10 370)
 • ... Polska (1 691)

TOP 5. Kraje z najmniejszą liczbą ładowarek w UE

 • Cypr (70)
 • Malta (96)
 • Litwa (174)
 • Bułgaria (194)
 • Grecja (275)

Dane za 2020 rok, według Europejskiego Obserwatorium Paliw Alternatywnych (EAFO).

Czytaj też:
„Jeśli nie będziemy budować ładowarek, transformacja się nie uda”

Źródło: IBRM Samar, ACEA