Lwów i Wilno będą znów polskie!

Lwów i Wilno będą znów polskie!

Dodano: 
Polskie nazwy zagranicznych miast na znakach drogowych
Polskie nazwy zagranicznych miast na znakach drogowych / Źródło: GDDKiA
Znaki drogowe z nazwami miast, które były kiedyś polskie, a dziś leżą poza naszymi granicami, znów będą zapisywane w naszym języku, a nie tylko po ukraińsku czy litewsku. Rozpoczęto właśnie montaż nowych drogowskazów.

Nazwy miast Lwów i Wilno będą pisane po polsku, Na Podkarpaciu rozpoczęto realizację zapisów nowelizacji rozporządzenia ministra infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. W myśl rozporządzenia nazwy zagranicznych miast na znakach drogowych będą zapisywane także po polsku.

„Powinniśmy pamiętać, że nazwy miejscowości w krajach sąsiednich mają często również polskie brzmienie. Dzięki przygotowanej przez nas zmianie w prawie, pojawią się one wreszcie na drogowskazach przy naszych drogach. Wprowadzanie nowego oznakowania rozpoczynamy od podkarpackiego odcinka autostrady A4” – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Na Podkarpaciu zmiany zostaną wprowadzone na 94 znakach drogowych ustawionych przy autostradzie A4 i drogach krajowych: DK19, DK94. Łączny koszt wprowadzenia zmian to ok. 200 tys. zł, z czego połowa to koszt zmian w oznakowaniu podkarpackiego odcinka autostrady A4.

W pierwszej kolejności nowe oznakowanie będzie wdrażane na autostradzie A4, co planowane jest w terminie do 1 listopada 2019 roku. Znaki nie zostaną wymienione, po prostu pojawią się odpowiednie wklejki. Nie będzie konieczności wymiany tablic, a jedynie zastąpi się obecnie funkcjonujące nazwy miejscowości nowymi, pisanymi w języku polskim na już istniejących znakach.

QUIZ:
Quiz: co ty wiesz o Škodzie?

Dostosowanie znaków drogowych do nowych wymagań będzie następowało stopniowo, przy uwzględnieniu ich bieżącego utrzymania i zmieniającej się sieci dróg. GDDKiA planuje zrealizować wymianę oznakowania na całej zarządzanej sieci dróg do końca 2020 roku – Rozporządzenie daje czas na wprowadzenie zmian do 31 grudnia 2028 r.

Zgodnie z rozporządzeniem ministra infrastruktury z dnia 13 maja 2019 roku (weszło w życie 28 maja), nazwy miast położonych w sąsiednich państwach będą podawane na znakach drogowych w języku polskim i w języku oryginalnym. Obie nazwy będą zapisywane w jednym wierszu – w pierwszej kolejności po polsku, a następnie w oryginale, w nawiasie. Będzie to duże ułatwienie dla osób, które nie znają pisowni nazw zagranicznych miast w języku państwa, na terenie którego są położone.

Jeżeli natomiast nazwa w języku oryginalnym ma tożsamą pisownię z nazwą po polsku, albo gdy nazwa w języku oryginalnym nie ma odpowiednika w języku polskim, umieszcza się tylko nazwę w języku oryginalnym i nie stosuje się nawiasu. Na znaku, z prawej strony nazwy miasta w sąsiednim państwie, podawany będzie również znak oznaczający to państwo w ruchu międzynarodowym, np. Lwów (L’viv) UA, Wilno (Vilnius) LT.

Czytaj też:
Trasa S7 Warszawa-Gdańsk. Bardzo wolno to idzie

Źródło: GDDKiA

Czytaj także