Obwodnica Marek wreszcie zostanie dokończona. Jest data!

Obwodnica Marek wreszcie zostanie dokończona. Jest data!

Obwodnica Marek
Obwodnica Marek Źródło:GDDKiA
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała przetarg na dokończenie obwodnicy Marek w ciągu drogi ekspresowej S8. Zakorkowane podwarszawskie miasto przestanie być tranzytowym koszmarem.

Jak informuje GDDKiA podpisane zostały dwie umowy, na kontynuację projektowania i budowę drogi ekspresowej S8 od węzła Marki do węzła Kobyłka (wraz z tym węzłem) oraz na pełnienie nadzoru inwestorskiego na realizowanymi robotami.

Wykonawcą inwestycji została firma Strabag. Wartość umowy wynosi ok. 166 mln zł, a czas realizacji to 10 miesięcy od daty zawarcia umowy (z wyłączeniem okresu zimowego). Zakończenie wszystkich prac przewidywane jest wiosną 2021 roku, kiedy obwodnica zostanie oddana do użytku.

Z kolei nadzór inwestorski nad realizacją przedsięwzięcia prowadzić będzie Prokom Construction, a umowa o wartości ok. 2,7 mln zł zakończy się w maju 2022 roku.

Czego brakuje i co powstanie?

Zadaniem wykonawcy będzie dokończenie prac, takich jak: węzeł Kobyłka (łącznice, drogi dojazdowe i najazdy na obiekt), węzeł Marki (zjazd z obwodnicy w Markach), węzeł Zielonka (drogi dojazdowe do węzła). Ponadto wykonane zostaną najazdy na wiadukt w ciągu ul. Dworkowej, kładka w rejonie ul. Letniskowej, drogi dojazdowe i pasy technologiczne wzdłuż S8, chodniki oraz ścieżki rowerowe i pozostałe prace (zieleń, prace porządkowe, roboty elektroenergetyczne, teletechniczne oraz sanitarne).

Dlaczego przerwano prace, które były wykonywane?

28 listopada 2014 roku GDDKiA podpisała umowę na realizację zadania z konsorcjum, którego liderem była firma Salini Polska. Jednak w maju 2018 roku zleceniodawca odstąpił od umowy na realizację robót. Powodem tej decyzji było niewykonywanie prac objętych kontraktem oraz to, że mobilizacja sprzętu i kadry nie rokowała sprawnego zakończenia inwestycji. Następnie GDDKiA wykonała inwentaryzację terenu i przygotowała dokumentację do ogłoszenia przetargu na wyłonienie nowego wykonawcy, który dokończyłby niezrealizowane prace.

We wrześniu 2018 roku ogłoszony został przetarg na dokończenie budowy łącznicy zjazdowej z obwodnicy Marek na DK8 w kierunku Białegostoku. Wpłynęła jedna oferta, która dwukrotnie przekroczyła kosztorys inwestorski. Postępowanie zostało więc unieważnione. W październiku ponownie ogłoszono więc przetarg. Tym razem wpłynęły dwie oferty, z których ta z niższą ceną o ok. 70 proc. przekraczała kosztorys inwestorski. W związku z tym w listopadzie 2018 roku znów postępowanie zostało unieważnione.

GDDKiA zweryfikowała więc kosztorysu na dokończenie wszystkich prac na odcinku Marki – Kobyłka, ponieważ wzrosły ceny materiałów. Kwota zlecenia stała się wyższa od poprzedniej wyceny, przyznano dodatkowe środki finansowe. 18 listopada 2019 roku ogłoszono, że przetarg wygrała firma Strabag.

Czytaj też:
Pełna lista dróg, którymi pojedziemy do końca 2019 roku. Razem to aż 462 nowe kilometry!
Czytaj też:
Wiemy, na które nowe ekspresówki pójdą unijne miliardy

Źródło: GDDKiA