Czy Polacy uważają elektryki za naprawdę ekologiczne? Wyniki badań zaskakują

Czy Polacy uważają elektryki za naprawdę ekologiczne? Wyniki badań zaskakują

Bateria w samochodzie elektrycznym
Bateria w samochodzie elektrycznym Źródło:Seat
Tylko nieco ponad 1/3 ankietowanych Polaków uważa, że elektryki są bardziej ekologiczne od aut spalinowych, biorąc pod uwagę sposób produkcji energii elektrycznej w Polsce.

Odsetek ten jest niższy niż przed rokiem. To znak, że w naszym kraju edukacja na ten temat wciąż kuleje, ponieważ ekologiczną „wyższość” samochodów elektrycznych nad spalinówkami potwierdzają fachowe analizy.

Zgodnie z danymi Agencji Rynku Energii udział węgla w produkcji prądu w Polsce spadł z 86,6 w 2010 do 70,8 proc. w 2021 r. Odnawialne źródła energii (OZE) natomiast zwiększyły swój udział z odpowiednio 6,9 do 16,9 proc.

Zmiany zachodzą również w motoryzacji. Wg Eurostatu, w 2020 r. udział OZE w ogólnym wolumenie energii zużywanej w transporcie wzrósł do 6,6 proc., z niespełna 4 proc. w 2016 r. Ogromne znaczenie ma w tej materii ma oczywiście rozwój elektromobilności.

W ostatnim badaniu InsightOut Lab oraz marka Volkswagen wzięli na tapet temat zrównoważonego rozwoju branży automotive. Jak przed rokiem, zapytano badanych, czy uważają, że samochody elektryczne są bardziej „eko” niż spalinówki.

1/3 przekonanych, że elektryki są bardziej „eko”

W badaniu z października 2022 r. 34 proc. ankietowanych odpowiedziało, że samochody elektryczne są bardziej ekologiczne od aut spalinowych, także w realiach polskiego miksu energetycznego. W maju 2021 r. ten odsetek wynosił 47 proc., co oznacza spadek o 13 punktów procentowych. Niemal co czwarty badany (23 proc.) nie miał wyrobionego zdania na ten temat, co było rezultatem niemal identycznym w porównaniu z 2021 r. (24 proc.).

Wynika z tego, że część głosów mówiących o ekologicznej przewadze elektryków nad spalinówkami przeszła „na drugą stronę”. Jeśli w maju 2021 r. 28 proc. ankietowanych twierdziło, że auta na prąd nie są bardziej ekologiczne niż spalinowe, to w ostatnim badaniu było ich aż 43 proc.

Deklaracje niezgodne z prawdą

Tymczasem badania pokazują, że nawet w naszym kraju, gdzie wciąż większość energii elektrycznej produkowana jest z węgla, auta elektryczne są bardziej ekologiczne od spalinowych. Przykładem jest analiza przeprowadzona przez redakcję 300gospodarka.pl i Fundację Promocji Pojazdów Elektrycznych (FPPE).

Porównano auta spalinowe (diesel i benzyna), hybrydy i auta elektryczne w 3 segmentach modelowych (crossover/SUV, segment B i C). Wskaźnikiem branym pod uwagę była liczba gramów emitowanych substancji, którymi okupione jest przejechanie 1 km danym pojazdem, wliczając w to również emisje związane z dostarczeniem energii (produkcja paliw/energii elektrycznej) W każdym segmencie najmniej emisyjnym okazał się elektryk, a jego wyniki były niższe w porównaniu z najbardziej trującymi benzynami o 19-31 proc.

Czytaj też:
Włoski „maluch”, jakiego jeszcze nie było. Pierwszy elektryk Abartha, który „ryczy”
Czytaj też:
Jaka będzie Izera? Ile będzie kosztować? Na pytania o polskiego elektryka odpowiada czołowy menedżer producenta

Źródło: InsightOut Lab, VW