Rzecznik Praw Obywatelskich znów interweniuje w sprawie badań technicznych. Zostało mało czasu

Rzecznik Praw Obywatelskich znów interweniuje w sprawie badań technicznych. Zostało mało czasu

Stacja kontroli pojazdów
Stacja kontroli pojazdów Źródło: ITS
Rzecznik Praw Obywatelskich po raz kolejny interweniuje w resorcie infrastruktury w sprawie badań technicznych pojazdów. Obawia się, że jeśli zmiany nie zostaną uchwalone, to po wyborach całą procedurę trzeba będzie zaczynać od początku.

Opłaty za badania techniczne pojazdów są na tym samym poziomie od 18 lat – skarżą się właściciele stacji diagnostycznych, których koszty przez ten czas znacznie wzrosły. Projekt odpowiednich zmian może nie zdążyć być uchwalony przed końcem obecnej kadencji parlamentu, zauważa Rzecznik Praw Obywatelskich, który kolejny raz interweniuje w Ministerstwie Infrastruktury.

Zmiany w systemie są procedowane

Jak czytamy, RPO dziękuje za odpowiedź resortu infrastruktury z 13 października 2022 r. na wystąpienie ws. braku waloryzacji stawek opłat za badania aut. Podano w nim, że resort opracował projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 2540), który wprowadza zmiany w systemie badań technicznych pojazdów.

Zgodnie z art. 84a ust. 2 projektu, wydając rozporządzenie, o którym mowa w art. 84a ust. 1 ustawy, minister ds. transportu uwzględni warunki techniczne pojazdów podlegających badaniu technicznemu, konieczność ujednolicenia stosowanych dokumentów i koszty wykonywania badań.

Projekt w komisji

Resort powiadomił, że projekt jest obecnie procedowany w sejmowej Komisji Infrastruktury. Gdy wejdzie w życie, minister infrastruktury będzie obowiązany do określenia w rozporządzeniu wysokości opłat za przeprowadzenie badań.

Jak informuje RPO, w odpowiedzi MI po raz kolejny nie przedstawiło merytorycznego stanowiska odnośnie do tego, czy ustalone rozporządzeniem MI z 29 września 2004 r. stawki opłat za badania pojazdów – które nie uwzględniają aktualnych kosztów wykonywania badań – spełniają wymogi wynikające z art. 92 ust. 1 Konstytucji w zakresie realizacji wytycznych zawartych w art. 84a ust. 2 Prawa o ruchu drogowym.

Fakt procedowania zmian przepisów, kwestionowanych przez organizacje przedsiębiorców prowadzących badania pojazdów, nie zwalnia MI z udzielenia RPO wyjaśnień, o które zwrócił się 17 sierpnia 2022 r.

Ministerstwo może nie zdążyć

RPO argumentuje, że uzyskanie stanowiska resortu co do konstytucyjności rozporządzenia ustalającego wysokość opłat jest tym bardziej zasadne, że istnieje duże prawdopodobieństwo, iż projekt nie zostanie uchwalony w obecnej kadencji parlamentu. Zgodnie z zasadą dyskontynuacji, nie będzie on podlegał przekazaniu parlamentowi nowej kadencji. Z informacji na stronie internetowej Sejmu wynika bowiem, że w Komisji Infrastruktury kilkakrotnie przedłużano termin na złożenie sprawozdania. Obecnie wyznaczony jest na 10 lipca 2023 r.

RPO ponagla resort

Piotr Mierzejewski, dyrektor Zespołu Prawa Administracyjnego i Gospodarczego BRPO, zwrócił się zatem do Renaty Rychter, dyrektor Departamentu Transportu Drogowego MI. Poprosił o ustosunkowanie się do kwestii zaniechania podwyższania opłat za badania techniczne pojazdów w aspekcie zgodności takiej bezczynności z wytycznymi prawodawcy zawartymi w art. 84a ust. 2 Prawa o ruchu drogowym i jej wpływu na konstytucyjne prawa przedsiębiorców prowadzących stacje diagnostyczne oraz przedstawienie merytorycznego stanowiska MI.

Czytaj też:
Samochody używane w Polsce: Wśród importowanych wciąż bardzo dużo jest aut uszkodzonych
Czytaj też:
Zapłacisz za spóźnienie się z badaniem technicznym auta. Nowe przepisy niedługo wejdą w życie

Źródło: RPO