Inwestycje w infrastrukturę wodorową i stacje tankowania będą dofinansowane przez rząd

Inwestycje w infrastrukturę wodorową i stacje tankowania będą dofinansowane przez rząd

Wodorowa stacja Orlenu
Wodorowa stacja Orlenu Źródło:PKN Orlen
Ministerstwo Klimatu i Środowiska zaprezentowało projekt rozporządzenia, którego celem jest uproszczenie procedur udzielania pomocy publicznej na inwestycje w technologie wodorowe, wytwarzanie, magazynowanie i transport wodoru czy budowę stacji tankowania tego paliwa dla pojazdów.

O sprawie pisze Instytut Badania Rynku Motoryzacyjnego Samar. Jak czytamy, resort klimatu i środowiska opublikował na stronach Rządowego Centrum Legislacji projekt rozporządzenia „w sprawie udzielania pomocy publicznej na rozwój technologii wodorowych oraz infrastruktury współtowarzyszącej w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności”. Jak możemy przeczytać w uzasadnieniu do projektu, ma on określić warunki, których spełnienie uprości procedurę udzielania pomocy publicznej na inwestycje w technologie wodorowe, wytwarzanie, magazynowanie i transport wodoru, budowę stacji tankowania wodoru, rozwój, budowę, wdrożenie oraz komercjalizację innowacyjnych jednostek transportowych napędzanych wodorem.

Jak wyjaśniają autorzy projektu, celem nowego aktu prawnego ma być „stworzenie warunków do wspierania rozwoju technologii wodorowych, wykorzystanie wodoru, w tym jako paliwa alternatywnego, oraz budowa i wdrożenie nowoczesnych pojazdów i statków napędzanych wodorem w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, zwanego dalej „KPO”, poprzez określenie warunków, upraszczających udzielanie pomocy publicznej”.

Rządowe pieniądze na infrastrukturę

KPO zakłada inwestycje w technologie wodorowe, wytwarzanie, magazynowanie i transport wodoru, wydatkowanie środków na wsparcie budowy i uruchomienia stacji tankowania wodoru oraz na uzyskanie zdolności produkcyjnej wodoru odnawialnego, w tym budowy elektrolizerów wraz z infrastrukturą towarzyszącą na poziomie 320 MW, a także budowę lub wdrożenie 3 różnych innowacyjnych jednostek transportowych napędzanych wodorem. Inwestycje w ogólnodostępne stacje tankowania wodoru, w tym bunkrowania wodoru, będą realizowane zgodnie z zasadą „nie czyń poważnej szkody”. Stacje tankowania wodoru wspierane w ramach projektowanego rozporządzenia będą musiały zapewnić dostarczanie wodoru odnawialnego dla pojazdów w całym cyklu ich życia – stanowi uzasadnienie do projektu rozporządzenia.

Jak czytamy, projektowany akt prawny ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. – Wejście w życie rozporządzenia z krótkim terminem vacatio legis umożliwi przyspieszenie ogłoszenia konkursów na objęcie wsparciem przedsięwzięć, organizowanych na podstawie projektowanych przepisów – tłumaczą autorzy nowego rozporządzenia.

Inwestorzy mają się szybko pojawić

Kolejka chętnych po wsparcie na „wodorowe inwestycje” najpewniej bardzo szybko się ustawi. Przykładem rosnącego zainteresowania firm tego typu projektami jest choćby zapowiadane na 21 lutego 2023 roku podpisanie umowy (w ramach programu „Wsparcie infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych i infrastruktury tankowania wodoru”) pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a spółką PAK-PCE Stacje H2 z Grupy Polsat. Umowa dotyczy budowy sieci ogólnodostępnych stacji tankowania wodorem zlokalizowanych we Wrocławiu, Rybniku, Lublinie, Gdańsku i Gdyni.

Czytaj też:
Dealerzy aut: Propozycje Komisji Europejskiej dotyczące redukcji emisji CO2 są nie do przyjęcia
Czytaj też:
Nowe normy CO2 dla ciężarówek. Czy infrastruktura do ładowania i tankowania zdąży powstać?
Czytaj też:
PKN Orlen stawia na H2 – polskie stacje do tankowania wodoru

Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska, IBRM Samar