Wymiana licznika. Poznaj zasady, a unikniesz kłopotów

Wymiana licznika. Poznaj zasady, a unikniesz kłopotów

Wymiana liczników w samochodzie
Wymiana liczników w samochodzie Źródło:Janusz Borkowski (Wprost)
Co zrobić, gdy na ekranie drogomierza zamiast wskazań pojawiły się piksele? Ile kosztuje naprawa lub wymiana licznika i co należy zrobić, by była zgodna z prawem? Co z oryginalnym przebiegiem samochodu po wymianie licznika?

Analogowe (bębnowe) liczniki kilometrów zostały zastąpione elektronicznymi wyświetlaczami ponad 20 lat temu. Może zdarzyć się więc, że w kilkunastoletnim aucie na ekranie pojawi się ciemna plama (tzw. wylanie), częściowe wypalenie lub po prostu wyświetlacz przestanie działać. Przedstawiamy kroku po kroku, jak należy poradzić sobie z wymianą licznika w samochodzie i co w tej kwestii mówią przepisy.

Wymiana licznika – samemu czy z pomocą fachowca?

Sprawa wydaje się prosta: wystarczy wejść na portal aukcyjny kupić używany zestaw wskaźników lub sam wyświetlacz przebiegu, wymienić i po problemie. Koszt oryginalnego używanego zestawu np. do Mercedesa klasy A (typoszereg W169) wynosi ok. 200 zł, za nowy wyświetlacz w intrenecie zapłacimy nawet 100 zł więcej. Ich wymianę lepiej pozostawić fachowcom (koszt ok. 200 zł), gdyż nasze zdolności do majsterkowania i obejrzenie filmu z instrukcją naprawy na YouTube mogą okazać się niewystarczające.

Dzieje się tak, gdyż często po wymianie zestawu liczników lub ekranu konieczne jest podłączenie pod gniazdo OBD auta testera diagnostycznego, lub komputera ze specjalnym programem. Wszystko po to, by przystosować nowy licznik do konkretnego samochodu lub dokonać aktualizacji przebiegu.

Wymiana licznika – kiedy można, trzeba, a kiedy nie wolno?

O tym, kiedy właściciel samochodu może dokonać wymiany licznika, mówi znowelizowana na początku 2020 roku ustawa Prawo o Ruchu Drogowym (art. 81a):

„Wymiana drogomierza jest dopuszczalna, gdy drogomierz nie odmierza przebiegu pojazdu w sytuacji, w której ze względu na przeznaczenie drogomierza powinien ten przebieg odmierzać lub gdy jest konieczna wymiana elementu pojazdu, z którym drogomierz jest nierozerwalnie związany. Wymiana drogomierza może nastąpić tylko na drogomierz sprawny i właściwy dla danego typu pojazdu”.

Krótko mówiąc, wymiana uszkodzonego licznika w pojeździe jest legalna. Możemy więc wymienić sam wyświetlacz z licznikiem kilometrów, a w sytuacji, gdy nie jest możliwa wymiana pojedynczego elementu, można legalnie wymienić cały zestaw zegarów. Powyższy przepis odnosi się także do sytuacji, kiedy sprawdzony z zagranicy pojazd wyposażony będzie licznik wskazujący przebieg w milach. Wówczas nie tylko możemy, ale wręcz musimy dokonać jego wymiany.

Wymieniony licznik musi być nie tylko sprawny technicznie, ale także dedykowany do konkretnego pojazdu. Nie ma konieczności, by był nowy, a przebieg, który wskazuje, odpowiadał temu, jaki widniał na starym liczniku.

Wymiana licznika – gdzie zalegalizować?

Wiemy już, że przepisy dokładnie określają okoliczności, w jakich można dokonać wymiany licznika, ale to nie wszystko. Od 1 stycznia 2020 r. na właścicielu auta ciąży obowiązek zalegalizowania wymiany drogomierza. By tego dokonać, w ciągu 14 dni od wymiany licznika musi udać się samochodem do stacji kontroli pojazdów (koszt legalizacji wynosi 51 zł). Koniecznie by miał wówczas przy sobie dowód rejestracyjny i wypełnione oświadczenie o wymianie licznika kilometrów zawierające, m.in. imię i nazwisko, numer PESEL, adres miejsca zamieszkania, dane identyfikujące pojazd, datę i przyczynę wymiany licznika, oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia, klauzulę o treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” oraz czytelny podpis składającego oświadczenie. Wzór oświadczenia bez trudu znajdziemy w intrenecie.

Diagnosta po wzrokowym sprawdzeniu licznika, ustaleniu jego wskazań i porównaniu odczytu z dostępną historią Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców i oświadczeniem właściciela auta o wymianie licznika kilometrów, wprowadza nowe dane do systemu i na końcu wydaje zaświadczenie z wynikiem odczytu. Pracownik SKP może stwierdzić negatywny odczyt w przypadkach, gdy wartość wskazania drogomierza jest nieczytelna lub niekompletna, licznik nie pokazuje żadnej wartości, brakuje zamontowanego drogomierza lub nie jest zamontowany w miejscu fabrycznym, ewentualnie zainstalowano licznik niewłaściwy do danego typu pojazdu.

Wymiana licznika – co grozi za niezgłoszenie?

Jeśli po wymianie licznika nie zgłosimy się do stacji kontroli pojazdów, by go zalegalizować, a podczas kontroli policyjnej (od stycznia 2020 roku policjant podczas kontroli drogowej ma obowiązek spisania przebiegu auta oraz porównania go z danymi z bazy CEPiK) pojawią się znacznie rozbieżności w stanie licznika, możemy mieć poważne kłopoty. Jeśli zostanie wszczęte dochodzenie, które zakończy się udowodnieniem konkretnej osobie ingerencji we wskazanie drogomierza, wówczas czyn ten traktowany jest jak przestępstwo. W takim przypadku Kodeks karny (art. 306a) przewiduje następujący wymiar kar:

§ 1. Kto zmienia wskazanie drogomierza pojazdu mechanicznego lub ingeruje w prawidłowość jego pomiaru, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto zleca innej osobie wykonanie czynu, o którym mowa w § 1.

§ 3. W wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu określonego w § 1 lub 2, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Jeżeli w naszym samochodzie wykryjemy, że zmieniono przebieg i nie zastało to zalegalizowane, pod żadnym pozorem nie wolno nam samemu dokonać jego korekty do stanu faktycznego. O zaistniałym zdarzeniu powinniśmy poinformować policję. Za posiadanie samochodu z cofniętym licznikiem nie zostaniemy ukarani.

Czytaj też:
Jak wyprzedzać rowerzystę lub kolumnę rowerzystów?
Czytaj też:
Jazda na suwak. Te błędy mogą być kosztowne, nie popełnij ich

Źródło: Kodeks drogowy