Elektryków przybywa powoli, ale pobór energii do nich rośnie w ogromnym tempie

Elektryków przybywa powoli, ale pobór energii do nich rośnie w ogromnym tempie

Ładowarki GreenWay
Ładowarki GreenWay Źródło: GreenWay
Klienci publicznych stacji ładowania w Polsce „tankują” coraz więcej energii, jak wynika z danych firmy GreenWay. W czasie wakacji 2023 ilość ładowanej energii wzrosła o 80 procent w porównaniu z tym samym okresem rok wcześniej. Większa liczba aut elektrycznych tylko częściowo tłumaczy tę zmianę.

Jak czytamy, polscy właściciele aut elektrycznych mają kilka swoich ulubionych kierunków zagranicznych wyjazdów samochodem. Należą do nich m.in. Niemcy, Czechy i Chorwacja. Jednak wakacje nie zmieniają istotnie ich zwyczajów, jeśli chodzi o ładowanie na publicznych stacjach w Polsce. W piątki i soboty obłożenie takich punktów zwiększa się o 20 procent, a dobowy szczyt ładowań trwa od godz. 9 do 17. To tylko część wniosków, wynikających z danych operatora stacji ładowania, firmy GreenWay, przeanalizowanych przez Volkswagena i InsightOut Lab.

GreenWay to lider rynku publicznych stacji ładowania w Polsce. Według danych Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych (PSPA) za 2022 r. do firmy należało blisko 20 procent rynku pod względem liczby punktów ładowania AC i DC. To wystarczająca wielkość, aby na tej podstawie wyciągnąć wnioski, dotyczące eksploatacji aut elektrycznych w Polsce.

O ile duży udział GreenWay w rynku pozwala na uogólnianie wniosków, o tyle należy pamiętać, że publiczne stacje ładowania nie stanowią głównego źródła „paliwa” dla użytkowników aut elektrycznych w Polsce. Z badań wynika, że wśród członków EV Klub Polska 76 procent, a wśród posiadaczy elektrycznych Volkswagenów aż 93 procent może ładować swoje auta w domu. Jednak nie zmienia to faktu, że publiczne stacje ładowania stanowią kluczowy element ekosystemu elektromobilności. Dwóch na pięciu członków EV Klub Polska regularnie korzysta z publicznych stacji ładowania, a co dziesiąty – wyłącznie z nich. Z kolei co trzeci właściciel elektrycznego Volkswagena z różną częstotliwością ładuje auta poza domem. Bez publicznych stacji ładowania elektromobilność nie będzie się rozwijała, co znajduje wyraz zarówno w legislacji UE (rozporządzenie AFIR, dyrektywa EPBD), jak i polskiej (Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych).

Dokąd za granicę jeżdżą polscy właściciele samochodów elektrycznych?

Dotychczasowe badania Volkswagena i InsightOut Lab wśród użytkowników aut elektrycznych pokazują, że wyjazdy w dłuższe trasy nie są dla nich rzadkością. Wręcz przeciwnie, 86 procent badanych członków EV Klub Polska, największego stowarzyszenia użytkowników aut elektrycznych w Polsce, deklaruje, że jeździ w trasy przekraczające zasięg pojazdu.

Polscy klienci GreenWay za granicą mają możliwość korzystania ze stacji zagranicznych partnerów firmy. Na podstawie danych GreenWay, przyjmując jako kryterium sumę kWh „załadowanych” w danym kraju, łatwo można określić najpopularniejsze kierunki zagranicznych podróży „zelektryfikowanych” Polaków. Top 5 krajów pod tym względem od roku pozostaje bez zmian, nie licząc jednej drobnej korekty. Mianowicie w ostatnie wakacje do czołówki dołączyła Chorwacja, zajmując miejsce Włoch. Poza tym na liście znajdują się Słowacja, Czechy, Niemcy i Austria. W przypadku dwóch państw, wymienionych na samym początku można założyć, że były one miejscami docelowymi podróży. Natomiast sąsiedzi Polski oraz Austria również mogły być celem wyjazdów, ale równie dobrze jedynie przystankiem na ładowanie.

Okres wakacyjny wyraźnie zwiększa częstotliwość zagranicznych wyjazdów. Świadczy o tym ilość ładowanej energii w okresie wakacyjnym i poza nim. W marcu i kwietniu 2023 spadła ona kilkukrotnie (w zależności od kraju) w stosunku do okresu lipiec-sierpień 2022. Widać też, że wakacje w 2023 r. stanowiły wyraźny przełom, zwłaszcza w przypadku ładowania aut w Niemczech. Ilość energii „tankowanej” zagranicą przez klientów GreenWay wzrosła zdecydowanie nie tylko w porównaniu z okresem bezpośrednio poprzedzającym sezon urlopowy, ale również z wakacjami 2022.

Ostatnie wakacje były przełomowe również pod względem liczby krajów, do których lub przez które przejeżdżali polscy użytkownicy aut elektrycznych i gdzie odnotowano większe ilości pobieranej energii. Liczba takich krajów wyniosła 12. Rok wcześniej było ich zaledwie 5.

Największy ruch przy stacjach ładowania w Polsce jest w piątki i soboty

Kiedy najlepiej wybrać się na ładowanie auta elektrycznego na publicznej stacji, aby na miejscu spotkać jak najmniej innych chętnych? I czy w okresie wakacyjnym zmieniają się nawyki kierowców pod tym względem? Dane z Polski pokazują, że największy ruch przy stacjach ładowania ma miejsce w piątki i soboty. Nie ma przy tym znaczenia, czy trwa okres wakacyjny, czy też nie.

W zależności od badanego okresu, w piątki i soboty średnia liczba sesji ładowania zwiększa się w stosunku do średniej z pozostałych dni tygodnia o 19-21 procent, czyli o około 1/5. Przy czym po raz kolejny widać, że wakacje 2023 przynoszą duży wzrost liczby sesji ładowania. Jest ich średnio w całym tygodniu aż o 38 procent więcej niż w okresie przedwakacyjnym tego roku. Ten wzrost częściowo wynika zapewne ze stale rosnącej liczby aut elektrycznych na polskich drogach. Nie tłumaczy jednak wszystkiego, ponieważ w podobnym tempie aut na prąd przybywało również w okresie między wakacjami 2022 a wiosną 2023. Przyczyną zwiększonej liczby ładowań może być również to, że coraz częściej kierowcy korzystają z samochodów elektrycznych w trakcie dłuższych podróży, co powoduje większe zapotrzebowanie na ładowanie z publicznej infrastruktury.

Obserwując dane dotyczące średnich ilości ładowanej energii, widzimy podobne trendy, co w przypadku liczby ładowań, choć różnice między badanymi okresami są nieco inne. Mianowicie dysproporcje między piątkiem i sobotą a pozostałymi dniami tygodnia są minimalnie mniejsze. Wynoszą 15-18 procent w zależności od okresu. Natomiast wyraźniej rośnie w czasie średnia ilość pobieranej energii. Między wakacjami 2023 a okresem przedwakacyjnym tego roku wzrost wyniósł 59 procent, pomiędzy marcem-kwietniem 2023 a lipcem-sierpniem 2022 r. – 13 procent, a między wakacjami 2022 i 2023 – aż 80 procent.

Czytaj też:
Masz elektryka? Dzięki tym zasadom bateria posłuży na dłużej
Czytaj też:
Ma kosmiczny wygląd i świetne przyspieszenie. Czy godnie zastąpi króla kompaktów?

Opracował:
Źródło: InsightOut Lab, VW, GreenWay