Brakujący odcinek S7. Kto zbuduje kluczowy fragment ekspresówki?

Brakujący odcinek S7. Kto zbuduje kluczowy fragment ekspresówki?

Budowa drogi krajowej DK74 z Rdzawki do Nowego Targu
Budowa drogi krajowej DK74 z Rdzawki do Nowego Targu Źródło:GDDKiA
Pierwszy przetarg na brakujący odcinek S7 z Krakowa do Myślenic zakończył się fiaskiem. Teraz ogłoszono drugi. Kierowcy bardzo czekają na to, żeby droga wreszcie zaczęła im służyć.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała, że otworzyła oferty na opracowanie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego (STEŚ) dla drogi ekspresowej S7 na odcinku Kraków – Myślenice. Sześć firm zdecydowało się przystąpić do przetargu. Na to zadanie Dyrekcja chce przeznaczyć 26,5 mln zł.

Drugie podejście

Przypomnijmy, że to już drugie postępowanie przetargowe dla tego odcinka. Pierwsze zostało unieważnione ze względu na wycofanie się wykonawcy.

Jak się dowiadujemy, do przetargu stanęło sześciu oferentów:

  • IVIA – 23 308 500 zł
  • Multiconsult Polska – 27 948 675 zł
  • Konsorcjum Sweco Polska (lider) i Pracowni Inżynierskiej Klotoida (partner) – 29 734 020 zł
  • Databout – 31 945 867,50 zł
  • Konsorcjum MPRB (lider), Mostów Kraków (partner) i DTŚ (partner) – 32 472 000 zł
  • Voessing Polska – 36 807 750 zł

Pieniądze to nie wszystko

Jak informuje GDDKiA, głównym, ale nie jedynym kryterium mającym wpływ na wybór oferty, jest cena. Maksymalnie, wykonawca może uzyskać 60 pkt (im niższa cena, tym więcej punktów w ogólnej klasyfikacji). Istotnym elementem oceny będzie również punktacja za posiadanie w swoich szeregach specjalistów m.in. z zakresu geologii, hydrogeologii, zoologii czy akustyki. Osoby te będą tworzyły tzw. zespoły środowiskowe, geologiczne oraz zespół ekspertów. Te kryteria stanowią pozostałe 40 pkt.

Zadania wykonawcy

Zadaniem wykonawcy będzie poszukiwanie optymalnego przebiegu drogi ekspresowej pomiędzy autostradą A4 a funkcjonującą już za Myślenicami trasą S7. Początek drogi przewidziano między węzłami Kraków Południe a Kraków Bieżanów, jednak projektant będzie mógł zaproponować go też w innym miejscu. Dyrekcja dopuszcza poszukiwanie wariantów bardziej na zachód lub na wschód, o ile takie rozwiązanie będzie korzystne i racjonalne. Pozostawienie opcji rozpoczęcia trasy w innym miejscu niż odcinek A4 Kraków Południe – Kraków Bieżanów daje też możliwość rozważenia rozwiązań zlokalizowanych poza podstawowym obszarem. Wszystkie warianty muszą uwzględniać połączenie S7 z projektowaną Beskidzką Drogą Integracyjną (S52).

Między Krakowem a Myślenicami

Aktualnie odcinek drogi krajowej nr 7 między Krakowem a Myślenicami jest odcinkiem dwujezdniowym klasy GP (droga główna ruchu przyspieszonego). Występują na nim nienormatywne łuki, kolizyjne skrzyżowania, przejścia dla pieszych czy pojedyncze zjazdy. Droga ta obsługuje zarówno ruch tranzytowy, jak i lokalny. Przeprowadzone prognozy ruchu przewidują dynamiczny wzrost natężenia ruchu w najbliższych latach.

Czytaj też:
Budowa dróg krajowych zimą. Czy siarczysty mróz koniecznie wstrzymuje prace?
Czytaj też:
Droga ekspresowa S17. Kierowcy pojadą szybciej z Lublina do Zamościa

Opracował:
Źródło: GDDKiA