Bezpieczniejsze drogi, przejścia dla pieszych i ścieżki. Co udało się zrobić?

Bezpieczniejsze drogi, przejścia dla pieszych i ścieżki. Co udało się zrobić?

Doświetlenie przejść dla pieszych w Warszawie
Doświetlenie przejść dla pieszych w Warszawie Źródło: ZDM
Wraz z końcem 2024 roku zakończy się realizacja programu poprawy bezpieczeństwa infrastruktury drogowej. Drogowcy poinformowali, co udało im się zrobić, co za chwilę zaczną i co planują do końca roku.

Jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, drogowcy zakończyli dotąd 444 inwestycje w ramach rządowego Programu Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej na lata 2021-2024 (PBID). Kolejne 330 inwestycji jest w trakcie realizacji, a 243 na etapie przetargu lub przygotowania.

Program Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej 2021-2024

Przypomnijmy, że w ramach Programu zrealizowanych będzie łącznie ok. 12 tys. zadań, które zostały pogrupowane w ponad 1000 Programów Inwestycji (PI). Od momentu wdrożenia Programu Minister Infrastruktury zatwierdził już ok. 1017 PI.

Większe bezpieczeństwo

Do 20 lutego 2024 roku w ramach Programu powstało m.in. ponad 82,6 km chodników, 39,4 km ścieżek pieszo-rowerowych oraz 3434 dedykowane oświetlenia przejść dla pieszych. Zbudowano też 72 azyle dla pieszych, 114 zatok autobusowych i 39 lewoskrętów. Na przejściach dla pieszych powstało 96 sygnalizacji świetlnych oraz 185 znaków D-6 na wysięgnikach.

Realizujemy kolejne zadania

W ramach inwestycji, które są obecnie na etapie realizacji, przetargu lub przygotowania powstaną m.in. 182 km chodników, ponad 216 km ścieżek pieszo-rowerowych oraz 25,8 km dróg rowerowych. Drogowcy zbudują lub przebudują 50 rond i doświetlą 297 skrzyżowań. Bezpieczeństwo pieszych zyska dzięki budowie 354 azyli, 575 znaków D-6 na wysięgnikach, 6583 oświetleń przejść dla pieszych oraz 94 sygnalizacji na przejściach. Powstanie również 379 zatok autobusowych oraz 189 lewoskrętów.

Koszt wszystkich zadań z Programu to ok. 2,5 mld zł. Źródłem finansowania przebudowy dróg krajowych w ramach PBID jest Krajowy Fundusz Drogowy.

Czytaj też:
Przed wyborem zawieszenia. Które są mniej, a które bardziej awaryjne?
Czytaj też:
Plakaty wyborcze przy drogach. Co i jak wolno wieszać przed wyborami?
Czytaj też:
Nietypowe znaki drogowe w Polsce. Drogowcy wyjaśniają, co oznaczają

Opracował:
Źródło: GDDKiA