Dla drogi S10 Bydgoszcz – Toruń ta decyzja będzie kluczowa

Dla drogi S10 Bydgoszcz – Toruń ta decyzja będzie kluczowa

S10 Bydgoszcz – Toruń
S10 Bydgoszcz – Toruń Źródło:GDDKiA
O zgodę na brakujący fragment drogi łączącej Bydgoszcz z Toruniem zwrócili się drogowcy do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

Do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego trafił wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla 12-kilometrowej drogi ekspresowej S10 na odcinku Toruń Zachód – Toruń Południe. Uzyskanie tej decyzji umożliwi rozpoczęcie budowy.

Wykonawcą projektu i budowy jest konsorcjum Rubau Polska (lider) i Poltores (partner), a wartość kontraktu to niemal 340 mln zł. Nowa droga ekspresowa o dwóch pasach ruchu w obu kierunkach i pasem awaryjnym będzie miała 11,8 km długości. Zgodnie z podpisaną umową, wszystkie prace powinny zostać ukończone do końca I kwartału 2027 r.

ZRID – kluczowy etap

S10 Bydgoszcz – Toruń

Jak piszą drogowcy, wykonawca zgodnie z umową opracował dokumentację niezbędną do złożenia wniosku o wydanie decyzji ZRID. Wydana przez wojewodę decyzja określi granice terenu przewidzianego do przejęcia pod budowę drogi i umożliwi rozpoczęcie procedury odszkodowawczej za przejmowane na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości. Postępowanie administracyjne w tej sprawie będzie prowadził Wojewoda Kujawsko-Pomorski.

Dla wykonawcy inwestycji uzyskanie decyzji ZRID oznacza możliwość rozpoczęcia robót budowlanych po wcześniejszym przekazaniu placu budowy. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad planuje, że będzie to możliwe jeszcze pod koniec 2024 roku.

Zakres prac

S10 Bydgoszcz – Toruń

Droga realizowana jest w systemie Projektuj i buduj w ramach rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. i stanowi czwarty odcinek drogi ekspresowej S10 Bydgoszcz – Toruń. Trasa obejmuje jedenaście obiektów inżynierskich i dwa nowe węzły: Toruń Podgórz i Toruń Czerniewice. Droga skróci dojazd do autostrady A1 dla kierowców jadących z Bydgoszczy, a także ułatwi dostęp do A1 kierowcom z Torunia.

Odcinek S10, stanowiący południową obwodnicę Torunia, powstał niemal dwie dekady temu w standardzie jednojezdniowej drogi ekspresowej z pasem rezerwy, która właśnie teraz zostanie wykorzystana do budowy pełnego przekroju 2x2.

Co ciekawe, w ramach realizacji zadania ul. Bydgoska (gm. Wielka Nieszawka, starodroże DK10, odłączone wraz z budową obwodnicy) zostanie na nowo połączona z obecną drogą krajową nr 10 w Cierpicach, jako droga dojazdowa rangi wojewódzkiej.

Pozostałe odcinki S10

Trasa S10 połączy w przyszłości Szczecin przez Piłę, Bydgoszcz i Toruń z Obwodnicą Aglomeracji Warszawskiej i będzie liczyła ok. 410 km długości. Realizacja wszystkich brakujących odcinków zapisana jest w Rządowym Programie Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. Powstanie alternatywny szlak transportowy na północ od autostrady A2.

Obecnie kierowcy korzystają z kilku odcinków S10 o łącznej długości ok. 60 km. W woj. zachodniopomorskim trwają procedury przetargowe dla realizacji wszystkich odcinków S10 ze Szczecina do Piły. W woj. wielkopolskim drogowcy złożyli wnioski o uzyskanie decyzji środowiskowej (DŚU) dla odcinka Piła – Wyrzysk (o długości ok. 28 km) oraz dla dobudowy drugiej jezdni obwodnicy Wyrzyska (na odcinku 5 km). Czekają na wydanie tych decyzji.

W woj. kujawsko-pomorskim w realizacji są cztery odcinki S10 Bydgoszcz – Toruń, a w przygotowaniu znajdują się dwa pozostałe: odc. Wyrzysk – Bydgoszcz, który uzyskał już decyzję środowiskową.

Czytaj też:
Oto 30 największych firm budowlanych w Polsce. Liderzy trzymają się mocno
Czytaj też:
Zielone światło dla kolejnego odcinka Via Carpatii
Czytaj też:
Czy Polska zdąży z budową e-infrastruktury? Ekspert: tylko pod pewnymi warunkami

Opracował:
Źródło: GDDKiA