Ile kosztują wypadki drogowe?

Ile kosztują wypadki drogowe?

Wypadek
Wypadek Źródło: Fotolia / Luftbildfotograf
Wypadki drogowe często kończą się tragicznie. Bezmyślność, brawura, a czasami alkohol skutkują niepowetowanymi stratami, giną i zostają ranni ludzie. Ale wypadki mają także wymiar ekonomiczny. Kosztują fortunę.

Wypadki drogowe to także olbrzymie koszty dla państwa i zarządców dróg. Zgodnie z raportem Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego wypadki na wszystkich drogach w Polsce to koszt 56,6 mld złotych.

Z raportu KRBRD, gdzie ujęto wszystkie drogi (krajowe, gdzie zarządcą jest GDDKiA, ale również wojewódzkie, powiatowe i gminne), wynika, że koszty jednostkowe wypadków i kolizji drogowych wynoszą:

  • koszt jednostkowy ofiary śmiertelnej – 2,4 mln zł;
  • koszt jednostkowy ofiary ciężko rannej – 3,3 mln zł;
  • koszt jednostkowy ofiary lekko rannej – 48,2 tys. zł;
  • koszt jednostkowy wypadku drogowego – 1,4 mln zł;
  • koszt jednostkowy kolizji drogowej – 26,7 tys. zł.

Wypadki a koszty infrastruktury drogowej

Ale to nie wszystko. Podczas zdarzeń drogowych uszkodzeniu ulegają nie tylko pojazdy biorące w nich udział, ale niszczone są również elementy infrastruktury drogowej. Skalę niech zobrazują dane statystyczne z ubezpieczenia infrastruktury drogowej zarządzanej przez GDDKiA oraz OC sprawców wypadków. W 2018 roku odnotowano nieco ponad 12 tys. szkód na kwotę ponad 41 mln złotych. W 2019 roku było to już blisko 13 tys. szkód na kwotę prawie 49 mln zł.

Na skutek zdarzeń drogowych uszkodzeniu ulegają nie tylko znaki drogowe, bariery energochłonne, bramownice czy ekrany akustyczne. Na skutek pożarów pojazdów lub wycieku substancji niebezpiecznych uszkodzeniu ulega czasami nawierzchnia. W 2019 roku koszt naprawy nawierzchni dróg zarządzanych przez GDDKiA i uszkodzonych w wyniku wypadków drogowych wyniósł blisko 900 tys. zł.

Czytaj też:
Ponad połowa Polaków twierdzi, że „szybka jazda może być bezpieczna”
Czytaj też:
Jakość polskich dróg jest gorsza niż w Indiach i Namibii