Wschodnia Obwodnica Warszawy. Będą jeszcze większe opóźnienia w budowie

Wschodnia Obwodnica Warszawy. Będą jeszcze większe opóźnienia w budowie

Obwodnica Warszawy
Obwodnica Warszawy Źródło: GDDKiA
W lipcu tego roku Łódź stała się pierwszym miastem w Polsce z autostradowym ringiem. W Warszawie do zamknięcia obwodnicy brakuje nadal jej wschodniej części. Właśnie zapadły niekorzystne decyzje, który oznaczają kolejne opóźnienia w realizacji ostatniego fragmentu obwodnicy stolicy.

Kierowcy korzystają obecnie z 68-kilometrowej trasy szybkiego ruchu wchodzącej w skład warszawskiej obwodnicy. Przypomnijmy, że budowa Warszawskiego Węzła Drogowego rozpoczęła się w 2008 roku, a ostatni jej fragment, tj. odcinek trasy S17 od węzła Lubelska do węzła Warszawa Wschód, oddano do ruchu w zeszłym roku.

Obwodnica Warszawy, ring wokół stolicy

Budowy Warszawskiego Węzła Drogowego trwa już 15 lat

Budowa Obwodnicy Warszawy trwa więc już 15 lat i nadal nie wiadomo kiedy się zakończy. Właśnie zapadły niekorzystne decyzje Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, które zwiększą opóźnienie w realizacji ostatniego fragmentu obwodnicy stolicy.

Tunel S2 pod Ursynowem

Etapy budowy Obwodnicy Warszawy:

  • 2008 r. – rozpoczęcie budowy odcinka S8 pomiędzy węzłami Konotopa i Powązkowska.
  • 2013 r. – oddanie do użytku 20 km odcinka Południowej Obwodnicy Warszawy w ciągu S2,
  • 2013 r. – przekazanie kierowcom 7 km odcinka S8 pomiędzy węzłami Modlińska i Marki,
  • 2015 r. – oddanie do ruchu odcinka S8 Powązkowska – Modlińska (Trasy Armii Krajowej),
  • 2017 r. – otwarcie 2 km odcinka S8 od w. Marki do w. Drewnica (obwodnicy Marek),
  • 2020 r. – kierowcy korzystają z kolejnych 15 km S2 POW wraz z nowym mostem na Wiśle,
  • 2021 r. – oddanie do ruchu 4,6 km S2 Puławska – Warszawa Wilanów wraz z tunelem pod Ursynowem (2,3 km),
  • 2021 r. – otwarcie węzła Lubelska, łączący autostradę A2 i drogi ekspresowe S2 i S17,
  • 2022 r. – oddanie do użytku trasy głównej S17 od węzła Lubelska do węzła Warszawa Wschód.

Trasa Toruńska w Warszawie, zdjęcie ilustracyjne

Do zamknięcia ringu wokół Warszawy brakuje 14 km

Do zamknięcia obwodnicy wokół stolicy brakuje jeszcze ok. 14-kilometrowego odcinka Wschodniej Obwodnicy Warszawy. To właśnie z braku WOW, mieszańcy podwarszawskich miejscowości położonych na wschód od stolicy od lat borykają się z dojazdem do centrum miasta. Wielu z nich, by dotrzeć węzła Warszawa Wschód, w gęstym ruchu przemieszcza się drogami wojewódzkimi: 631, 637, 638 i ulicami Wesołej. Jeśli jadą w kierunku Krakowa wybierają północno-zachodnią część warszawskiego ringu.

Dwa odcinki Wschodniej Obwodnicy Warszawy

Przypomnijmy, że Wschodnia Obwodnica Warszawy ma przebiegać od węzła Drewnica na skrzyżowaniu z S8 do węzła Warszawa Wschód. WOW ma składać się z dwóch fragmentów w ciągu drogi S17: dłuższego Ząbki – Warszawa Wschód (Zakręt) i krótszego S17 Drewnica – Ząbki. I właśnie w sprawie tych dwóch odcinków warszawskiej obwodnicy toczą się sądowe spory.

S17 Drewnica – Ząbki – niekorzystny wyrok WSA

Jak informuje GDDKiA, 20 października 2023 r. Warszawski Sąd Administracyjny uchylił zaskarżoną decyzję GDOŚ, w której organ ten uchylił w całości decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (RDOŚ) w Białymstoku i umorzył postępowanie administracyjne prowadzone przez niego. Wyrok dotyczący odcinka S17 Drewnica – Ząbki, czyli krótszego z dwóch brakujących fragmentów Wschodniej Obwodnicy Warszawy, jest nieprawomocny, co oznacza, że stronom przysługuje prawo wniesienia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA). GDDKiA nadal nie może prowadzić działań w zakresie realizacji tej inwestycji, czekając na dalsze jej procedowanie.

S17 Ząbki – Warszawa Wschód – odroczona rozprawa

Dla pozostałego odcinka S17 WOW, Ząbki – Warszawa Wschód (Zakręt), rozprawa w WSA miała odbyć się 10 listopada br. Sąd jednak odroczył ją i GDDKiA oczekuje na wskazanie nowego terminu.

Czytaj też:
S7 na północ od Warszawy. Wiemy, kiedy kierowcy wyjadą ze stolicy drogą ekspresową
Czytaj też:
Szybszy wjazd na S7. Na ekspresówce otwarto nowy węzeł