W 2024 roku wyższe kary za brak OC. Za samochód osobowy nawet 8500 zł

W 2024 roku wyższe kary za brak OC. Za samochód osobowy nawet 8500 zł

Ubezpiecz firmowe samochowy
Ubezpiecz firmowe samochowy Źródło: Pexels
Premier Morawiecki ogłosił zmiany dotyczące wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Nowe stawka znacząco wpłynie na wzrost kar za przerwę w obowiązkowym ubezpieczeniu OC.

Jeśli sprawdzą się zapowiedzi premiera Mateusza Morawieckiego i od początku 2024 r. minimalna płaca wzrośnie do kwoty 4242 zł brutto to zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych wzrosną także kary za brak ubezpieczenia OC. Stanie się tak, gdyż wysokość tzw. opłaty dodatkowej, egzekwowanej przez UFG, jest waloryzowana po każdej zmianie kwoty minimalnego wynagrodzenia.

Najdroższe spóźnienie powyżej 14 dni

Zgodnie z ustawą najwyższa opłata karna za brak polisy OC dotyczy właścicieli pojazdów, którzy nie posiadali ochrony ubezpieczeniowej dłużej niż 14 dni. Wysokość opłat zależy także od rodzaju pojazdu. Dla samochodów osobowych maksymalna kara to równowartość dwukrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę (brutto). Dla aut ciężarowych, ciągników rolniczych i autobusów – trzykrotność minimalnego wynagrodzenia. Dla pozostałych pojazdów (w tym m.in. motocykli) opłata karna stanowi równowartość jednej trzeciej minimalnego wynagrodzenia za pracę.

W 2024 r. kara dla osobówki wyższa o 1284 zł

W przypadku samochodów osobowych za brak polisy obowiązkowego ubezpieczenia pełna opłata karna (naliczana przy spóźnieniu powyżej 14 dni) od 1 stycznia 2024 roku wyniesie 8484 zł. Zgodnie z przepisami kara za brak ubezpieczenia OC w okresie od 1 do 3 dni to 40 proc. minimalnej płacy (20 proc. pełnej opłaty karnej). To oznacza, że za krótkotrwałe gapiostwo po nowym roku możemy zapłacić 1700 zł. Jeśli przerwa w ciągłości ubezpieczenia wynosie od 4 do 14 dni, wówczas trzeba będzie zapłacić tyle ile minimalna płaca, czyli 4242 zł.

W 2023 roku dwie podwyżki kar za brak OC

Przypominamy, że w 2023 r. kary za brak OC wzrosną dwukrotnie. W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca w zależności od rodzaju pojazdu mechanicznego wynoszą od 230 do 10 470 zł. Za przerwę w ubezpieczeniu OC dla samochodu osobowego w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2023 r. zapłacimy:

do 3 dni – 1400 zł;
od 4 do 14 dni – 3490 zł;
powyżej 14 dni – 6980 zł.

Już za kilkanaście dni stawki te ulegną zmianie. Od 1 lipca do 31 grudnia 2023 r. w zależności od rodzaju pojazdu mechanicznego wysokość kary wyniesie od 240 do 10 800 zł. Poniżej przedstawiamy stawki kar za brak OC dla samochodu osobowego za okres od 1 lipca do 31 grudnia 2023 roku:

do 3 dni – 1440 zł;
od 4 do 14 dni – 3600 zł;
powyżej 14 dni – 7200 zł.

„W uzasadnionych przypadkach, kierując się przede wszystkim wyjątkowo trudną sytuacją materialną i majątkową zobowiązanego, jak również jego sytuacją życiową, UFG może umorzyć opłatę w całości lub w części albo udzielić ulgi w jej spłacie” – tak brzmi fragment art. 94 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych dotyczący procedury odwołania się od opłaty karnej z tytułu braku polisy OC.

W niektórych przypadkach udaje się zmniejszyć kary, wypisując stosowne odwołanie. Na stronie UFG można znaleźć wzór wniosku. Odwołanie może być skuteczne pod warunkiem, że opóźnienie wyniknęło z naprawdę trudnej życiowej sytuacji. Sam fakt zapominalstwa nie zapewni nam taryfy ulgowej.

Czytaj też:
Przed czym chroni ubezpieczenie OC? Poradnik młodego kierowcy
Czytaj też:
Kontrole trzeźwości. Czy policjant może nas zmusić do badania?