Ta wiedza przyda się każdemu kierowcy. Zwłaszcza gdy dojdzie do nieszczęśliwego zdarzenia

Ta wiedza przyda się każdemu kierowcy. Zwłaszcza gdy dojdzie do nieszczęśliwego zdarzenia

Południowa Obwodnica Warszawy
Południowa Obwodnica Warszawy Źródło:GDDKiA
Wjechałeś w dziurę jezdni i uszkodziłeś oponę, zniszczyłeś auto podczas kolizji z dzikim zwierzęciem, wpadłeś w poślizg na oblodzonej jezdni – wszystkie te zdarzenia należy zgłosić do zarządcy drogi. Wyjaśniamy, kim jest i za co odpowiada.

Zarządca drogi to osoba lub instytucja, która nadzoruje jej funkcjonowanie. Definicję zarządcy drogi precyzuje art. 19. Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, który zarządcę drogi określa jako: „organ administracji rządowej lub jednostki samorządu terytorialnego, do którego właściwości należą sprawy z zakresu planowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg”.

Dziura w drodze

Za co odpowiada zarządca drogi?

Zarządca drogi odpowiedzialny jest nie tylko za budowanie nowych tras, ale przede wszystkim za utrzymywanie istniejących dróg i całej infrastruktury drogowej, takiej jak chodniki, sygnalizacja świetlna, obiekty inżynierskie oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego (m.in. słupki, azyle, separatory ruchu, zapory drogowe). To na nim spoczywa odpowiedzialność za stan techniczny drogi, jej utrzymanie i ewentualną przebudowę oraz rozbudowę. Od zarządcy danej drogi kierowcy mogą dochodzić odszkodowania za uszkodzenie pojazdu wywołane np. przez zniszczoną nawierzchnię. Ale nie tylko.

Zderzenie samochodu z dzikim zwierzęciem

Na zarządcy drogi spoczywa także odpowiedzialność za ochronę kierowców przed dzikimi zwierzętami. Musi on zapewnić ogrodzenia na autostradach lub specjalne wiadukty, lub tunele ułatwiające zwierzynie bezpiecznie przejście na drugą stronę. Jeśli zastosowanie tego typu zabezpieczeń nie jest możliwe, powinien postawić drogowy znak ostrzegawczy (A-18b – „uwaga dzikie zwierzęta”).

Oblodzona droga, zdjęcie ilustracyjne

Do obowiązków zarządcy drogi jest dbanie zimą o jej odśnieżenie i usunięcie oblodzenia. Jeśli więc wpadliśmy w poślizg na oblodzonej jezdni i uszkodziliśmy auto, możemy ubiegać się od niego o odszkodowanie. Również jeśli dojdzie do uszkodzenia podwozia auta w skutek najechania na próg zwalniający, możemy starać się o uzyskanie odszkodowania od zarządcy drogi. W obydwu ostatnich wymienionych przypadkach jego otrzymanie nie będzie jednak obligatoryjne. Powodem odmowy może być choćby zbyt duża prędkość samochodu. Odszkodowanie może zostać przyznane pod warunkiem, że udowodnimy, że zarządca drogi dopuścił się zaniedbania.

Jak znaleźć zarządcę drogi?

Łączna długość dróg publicznych w Polsce liczy ponad 400 tys. km i dzieli się na drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe oraz gminne. Wiele osób nie wie, która instytucja odpowiada za daną kategorię dróg publicznych w Polsce. W zależności od tego, o jakim rodzaju drogi mowa, nadzorowanie nad nią sprawuje inny organ.

Budowa S10 Bydgoszcz – Toruń

Jak informuje GDDKiA, zarządcą dróg krajowych (w tym dróg szybkiego ruchu, czyli ekspresowych i autostrad) jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, dróg wojewódzkich zarządy poszczególnych województw, dróg powiatowych zarządy powiatów, a wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast odpowiedzialni są za drogi gminne.

Wyjątkiem są drogi w granicach miast na prawach powiatu, których mamy 66. Za wszystkie drogi publiczne, także krajowe (z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych) leżące w granicach takich miast odpowiada prezydent tego miasta. Drugim wyjątkiem są odcinki autostrad płatnych zarządzane przez koncesjonariuszy. W efekcie GDDKiA odpowiada za sieć ok. 18 tys. km dróg krajowych, stanowiącą niespełna 5 proc. dróg publicznych w Polsce.

Gdzie uzyskać informacje?

Wiedzę dotycząca stanu dróg oraz występujących utrudnień uzyskamy w internecie pod adresem drogi.gddkia.gov.pl. Źródłem informacji dla wszystkich planujących podróż po drogach krajowych jest również numer ogólnopolskiej Informacji Drogowej 19 111 – czynny 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Czytaj też:
Wakacyjny poradnik. Którą drogą szybko i bezpiecznie dojechać nad Bałtyk?
Czytaj też:
Wakacyjny weekend pod namiotem. Przekonaliśmy się, czy było warto?

Opracował:
Źródło: GDDKiA